slide-1

"STRATEJIK YONETIM

kurum için bir yatırımdır"

slide-1 (1)

NEREYE GİTTİĞİNİZİ BİLMİYORSANIZ

hangi yoldan gittiğinizin bir önemi yoktur

slide-2

KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Yönetim stratejileri geliştiriyoruz

main-idea

Danışmanlık süreci nasıl ilerler?

Kurumun vizyonu ve ortaya konan mevcut durum dikkate alınarak ideal yapı ve durum tanımlanır.

 
 
 
Loading Quotes...

yönetim kalinda
Yönetim
Danışmanlığı

Kurum ve firmaların yönetim ve işletme fonksiyonlarının etkin ve verimli bir şekilde işletilebilmesi için firma üst yöneticilerine gerekli rehberlik ve uygulama desteğini ve stratejik yönetim anlayışı ve uygulamalarının ortak akılla yürütülerek kurumsallaşmasını sağlar.
Detay 

 

finddoctor_icon_2x
Kurumsal Analiz
(Check-Up)

Kurum analizi çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan hususların tespiti hedeflenir.Kuruma sunulan rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.
Detay 

 

yönetim danışmanlığı
Yeniden Yapılandırma
Süreç Iyilestirme

Kurum hedeflerine uygun olarak mevcut yapının bütünsel bir sistem olarak örgütlenmesi, çalışma düzeni ve süreçlerin tanımlı hale getirilmesi, görev ayrımlarının yapılması, çalışanların amaca uygun şekilde istihdamı, verimlilik ve etkinlik odaklı her türlü reorganizasyon bu çalışmaların temel hedefi olmaktadır.
Detay 

 

insan kaynakları danışmanlığı
İnsan Kaynakları
Yönetimi

Stratejik ve hassas bir süreç olarak ele alınması gereken insan kaynakları yönetimi modeli kuruma özgü tasarlanır ve hayata geçirilir.Günümüzün baş döndürücü rekabet ortamında kurumların hedeflerini gerçekleştirmek ve sürdürülebilir bir performans sergileyebilmek için firmaların insan kaynağı yönetiminde başarılı olması kaçınılmazdır.
Detay 

 

Finansal Danışmanlık
Finansal ve Mali
Danışmanlık

İşletmelerimizin en basit anlatımla, yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijen kadar önemli olan sağlıklı bir finans yönetimi sistemine sahip olması gerekmektedir. Doğru bir iş alanında faaliyet gösteren işletmeler, stratejik hatalar yapmadıkları takdirde belli bir hızla büyümeye giderler. Ancak en az büyüme kadar önemli olanı kontrollü olabilmektir.
Detay 

 

aile şirketleri danışmanlığı
Aile Şirketleri
Danışmanlıgı

Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan aile işletmelerinin, kendilerine özgü yapısı, sosyal ve psikolojik boyutları, gelişme potansiyelleri ve temel problemleri dikkate alındığında, klasik bir danışmanlık yaklaşımının çok ötesinde özel önem, titizlik, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.
Detay 

 

satış danışmanlığı
Pazarlama ve Satış Yönetimi
Danışmanlığı

Her arz kendi talebini yaratır anlayışı artık çok gerilerde kaldı. Pazarlama ve satışı başarıyla gerçekleştirilemeyen ürün veya hizmetlerin günümüzde hayatta kalması imkansız demektir. Doğru bir yöntemle oluşturulacak modern bir pazarlama ve satış sistemi her türlü kurum için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Detay 

 

işletme koçluğu
Koçluk Hizmetleri

Alanında uzman, uluslararası sertifikalara sahip deneyimli ekibimizle işletme koçluğu, yönetici koçluğu, kariyer koçluğu ve yaşam koçluğu alanlarında hizmet vermekteyiz. Aile işletmelerinde yeni kuşaklar için geliştirdiğimiz özel koçluk ve mentörlük programları ile kurumların geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlıyoruz.
Detay 

 


Stratejik Ölçüm Analizleri
SWOT Analizi, Durum Analizi, Gelişim Strateji Analizi, Süreç Verim Analizi, ERP Seçim Analizi

Finansal Danışmanlık
Borç Yönetimi, Nakit Akış Yönetimi, Uzun vadeli Planlama, Risk Yönetimi,
Eğitim Hizmetleri
Kalite Yönetimi Eğitimi, Zaman Yönetimi Eğitimi, Mülakat Eğitimleri, Takım Çalışmaları Eğitimleri.


Danışmanlık Hizmetlerimiz ve Çalışmalarımız ile ilgili daha detaylı bilgiyi
sizlere aktarabileceğimiz tanıtım sunumlarımız için

Kalinda Yönetim Danışmanlığı Ofisi

  (0216) 468 88 91