Stratejik Yönetim Danışmanlığı
Stratejik seçimlerin sağlıklı yapılabilmesi, ürün ve hizmetlerde fark yaratacak katma değerli faaliyetlerin belirlenmesi, dolayısıyla rekabet üstünlüğü oluşturacak yüksek performanslı bir kurum olmak için Kalinda Danışmanlık uzmanlığı ile yanınızda yer alıyoruz. 
Aile Şirketleri Kurumsallaşma Danışmanlığı
Aile işletmelerinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları yapısal düzenlemeler hassasiyetle uygulanarak,  kendine has yapısal ve kültürel özelliklerini koruyarak, aile şirketlerinin geleceklerini teminat altına alacak bir yapılanma süreci planlanır.
Yeniden Yapılanma Reorganizasyon
Üretilen hizmetlerde ve bu hizmetleri gerçekleştiren süreç ve sistemlerde sürekli bir yenilenme için stratejik bir analiz ile birlikte kurumların mevcut durumunu ve ne olmak istediğini ortaya koyması ve buna uygun olarak yeniden yapılanmaya gitmesi gerekir.
İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Kurumların hedeflerini gerçekleştirmek ve sürdürülebilir bir performans sergileyebilmek için insan kaynakları yönetimi modeli; işe alım sürecinden eğitim yönetimine, kariyer planlamadan ücret yönetimine, performans değerlendirmeden yetenek yönetimine kuruma özgü tasarlanır ve hayata geçirilir.
Franchising Stratejileri Danışmanlığı
Perakende alanda marka değeri yüksek ve başarılı bir zincire sahip olmak için gerekli stratejiler, işletme prosedürleri, bayi denetim ve yönetim standartları, eğitimler, sistematik çözümler, ekip yönetimi gibi temel konuları, franshisor’un sektörüne göre modelleyerek devreye alınması sağlanır.
Mevcut Durum Analizi (Check - Up)
Çalışma sonucunda ortaya konan rapor, kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan tespit ve önerileri içerir. Kurumsal Analiz ile sunulan rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.