Danışmanlık Süreci Nasıl İlerler?

Bir şirkette Yönetim Danışmanlığı sürecinde öncelikle, yönetim süreçlerinin etkinliği, organizasyon yapısı, iş süreçleri, insan kaynakları, finansal durum, sektördeki konumlandırma gibi temel konularda gerçekleştirilecek analizlerle mevcut durum ortaya konur. Kurumun vizyonu ve ortaya konan mevcut durum dikkate alınarak ideal yapı ve durum tanımlanır. Tanımlanan ideal duruma nasıl bir süreçle ulaşılacağına ilişkin yol haritası belirlenir. Böylece kurumsal gelişim süreci tasarlanmış olur. Yönetim danışmanlığı müessesesi, kurumun üst yönetimi ile birlikte bahsettiğimiz bu hususların stratejik açıdan dizaynında etkin rol oynar. Sonraki adımda ise ideal duruma ulaşmayı sağlayacak her türlü değişime rehberlik sağlanır. Organizasyon yapısında değişiklikler, insan kaynakları yönetim sistemi, finans yönetim sistemi, iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi, performans yönetimi, bütçe vb pek çok konuda kurumun yönetim sistemlerine kavuşturulması, kurgulanan sistemlerin işlevsel olarak hayata geçirilmesi ve yönetime destek sağlar hale getirilmesi de dikkatle takip edilir.

Bu süreçlerde beklenti olarak yanlış olan veya karıştırılan bir durum vardır ki, stratejik açıdan son derece hayati ve kritik hatalara yol açabilir. İşin temel felsefesi açısından, yönetim danışmanı karar verici değil, karar alma süreçlerinde rehberlik sağlayıcı olmalıdır. Danışman, müşterisinin kurum gerçekleri açısından en doğru kararı vermesini sağlayacak alternatif görüşleri ortaya koyabilmeli, karar vericilerin problem çözme ve karar verme becerisini geliştirebilmeli, gerektiğinde yanlış kararlarla ilgili analizlerini somut biçimde ortaya koyarak rehberlik hizmetini sağlayabilmelidir. Bu yaklaşımla aslında bir koçluk süreci gerçekleştirilir. Bizce yönetim danışmanının varlık amacı kurumsallaşma sürecinin başarıyla tamamlanmasını sağlamak olmalıdır. Kurumu bütünsel bir sistem olarak işler hale getirebilmeli, kendini geliştirebileceği ve denetleyebileceği bir yönetim anlayışına ve sisteme kavuşturmalıdır.