Etkin iletişim nasıl sağlanır?

İletişim, iki taraflı bir süreçtir; her zaman mesajı veren ve mesajı alan taraf olmalıdır.

Bir taraf mesajı iletir ve karşı taraf anladığı ölçüde cevap verir, bu şekilde iletişim döngüsü devam eder.

Dikkat edilmesi gereken  “anlaşılması istenen mesaj” ın iletilebilmesidir.

Yöneticilere düşen görevlerden en önemlisi,  etkin iletişimin organizasyonda güçlendirilmesini sağlamaktır.

Konuşurken ve dinlerken göz teması kurun,

Karşınızdakinin söylediklerini dinleyin,  Kişiler hakkındaki önyargılarınızı yıkın,   Kişilerin beden dillerini gözlemleyin.

Net ve açık bir iletişim sağlamanın 3 temel yolu;

Konu hakkında düşünceleriniz net olsun,

Anlatmak istediğinizi kısaca anlatın,

Mesajınızın doğru şekilde iletildiğinden ve anlaşıldığından emin olun.

 

Etkin iletişim, ne demek istiyorsanız onu söylemek ve karşınızdakinin anlamasını sağlayabilmektir.