Kalinda Blog

13 posts

Danışmanlık Süreci Nasıl İlerler?

Bir şirkette Yönetim Danışmanlığı sürecinde öncelikle, yönetim süreçlerinin etkinliği, organizasyon yapısı, iş süreçleri, insan kaynakları, finansal durum, sektördeki konumlandırma gibi temel konularda gerçekleştirilecek analizlerle mevcut durum ortaya konur. Kurumun vizyonu ve ortaya konan mevcut durum dikkate alınarak ideal yapı ve durum tanımlanır. Tanımlanan ideal duruma nasıl bir süreçle ulaşılacağına ilişkin yol haritası belirlenir. Böylece kurumsal gelişim süreci tasarlanmış olur. Yönetim danışmanlığı müessesesi, kurumun üst yönetimi ile birlikte bahsettiğimiz bu hususların stratejik açıdan dizaynında etkin rol oynar. Sonraki adımda ise ideal duruma ulaşmayı sağlayacak her türlü değişime rehberlik sağlanır. Organizasyon yapısında değişiklikler, insan kaynakları yönetim sistemi, finans yönetim sistemi, iş süreçlerinin […]

Performans görüşmesi yanlış yapılırsa?

Kurumlarda, yanlış yöntemlerle ve ustalıkla yapılmayan performans görüşmeleri ve yanlış performans sistemi, tüm kurumu aşırı stres noktasına getirir. Hatalı yöntemlerle yapılan performans görüşmeleri ilk olarak çalışanın gözündeki kurum ve yönetici değerini ve anlamını kaybeder. Çalışanın katkısı sağlanamazsa oluşan tek taraflı iletişim çalışan için sıkıntı yaratır. Sadece olumsuz geri bildirim verilirse çalışanın cesaretini kıran de motive edici bir görüşme olur. Görüşme sırasında doğru kelimeler seçilmezse çatışma ortamı oluşur. Gelecek zamanda yerine getirilemeyecek sözler verildiğinde ise çalışanın yöneticisine ve kurumuna olan güvenini zedeleyen, geri tepen bir silah haline dönüşebilir. Bütün bunlar da her performans döneminde kurumun içine büyük miktarda stres dolmasına neden olur. Ekibinizdeki arkadaşlarınız performans görüşmelerinin somut sonuçlarının yaratacağı fırsatların farkındalar mı? Yetişkinler ancak kendileri […]

Liderliğin Yeterlilik Aracı: Duygusal Zeka

Her duygusal yeterlilik diğerleriyle etkileşim içindedir; bu en çok liderlikte geçerlidir. Lider görevini yaparken geniş bir kişisel beceri yelpazesinden yararlanır. Çok çeşitli işler üzerinde yaptığımız analizler , genelde yıldızlara özgü performansın içerdiği öğelerin yaklaşık üçte ikisini duygusal yeterliliğin oluşturduğunu bulgulamıştır. “En iyi liderler güzel ifadeler kullanmak ve kuruluşlarıyla ilgili gündemlerini somut olarak, insanlara hitap edecek ve hatırda kalacak biçimde dile getirmek konusunda neredeyse sihirli bir yeteneğe sahiptir.”   Robert E. Kaplan En etkili üst düzey yöneticiler için üç ana yeterlilik vardır : İlk ikisi duygusal zeka başlığının kapsamına girer ; birincisi başarma, özgüven ve bağlılık gibi kişisel yeterlilikleri içerirken, ikincisi etkileme, […]

Yüksek Performanslı Bir Şirket Olabilmek İçin;

– Sahiplenilmiş bir vizyon – Daha az hiyerarşi – Hızlı ve açık iletişim kanalları – Ekip çalışmasını teşvik – Öğrenen organizasyon anlayışı – Çalışan memnuniyeti – Her kademede kararlara katılım – Lider yöneticiler ve çalışanlar – Sürekli gelişim ve eğitim ŞARTTIR…!

Yönetim danışmanlığı nedir?

Ülkemizde özellikle son 20 yılda yönetim danışmanlığı sektöründe ciddi bir gelişme yaşandığı izlenmektedir. Görünüş itibariyle sevindirici bir gelişme olmakla beraber, sektörün, uygulayıcıların ve hizmet standartlarının net olmadığı bu soyut alanda gerekli yetkinliğe sahip olmayan aktörlerin sık görülüyor olması, danışmanlık firmalarına karşı duyulan güvenin sarsılmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan yönetim danışmanlığı hizmeti ve sürecine ilişkin yorumlarımızı paylaşmak istiyoruz. Danışman ve danışmanlık kavramları alan itibariyle pek çok farklı uzmanlıklar için kullanılabilmektedir. Danışman, en kısa tanımıyla bilgi ve düşüncesi alınmak üzere kendisine danışılan kişi şeklinde tanımlanmaktadır. Danışman, sahip olduğu bilgi ve tecrübesini anlamlı bir değere dönüştürecek bütünlük ve metodoloji içerisinde, ihtiyaç duyan tarafa […]

Aile şirketlerinde kurumsallaşma ve danışmanlık firmalarının rolü

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Aile şirketleri; her biri gerçekten çok özel. Harcında kurucularının alınterine katılmış tutkuların, ihtirasların,sevginin ve çabanın olduğu, duyguların yoğun olarak yer aldığı, sahiplerinin çocukları gibi gördüğü, uğruna bazen sağlıklarını bile kaybettikleri tarifi zor yapı… Ülke ekonomilerinde  ‘lokomotif’ vazifesi görmelerine ve ekonomik etkinlikte en temel rolü üstlenmelerine rağmen, ancak %3’ü üçüncü kuşağa kadar ayakta kalabilen aile işletmelerinin en büyük açmazı, kurumsallaşamama/profesyonelleşememe sorunsalıdır. Bu noktada aile şirketlerinin varlıklarını uzun yıllar boyunca sürdürmeleri için ne yapmaları gerektiği, sürekliliklerinin önündeki engellerin neler olduğu soruları önem kazanır. Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de aile şirketlerinin en büyük sorunu, kurumsallaşamama ve buna bağlı olarak […]

Etkin iletişim nasıl sağlanır?

İletişim, iki taraflı bir süreçtir; her zaman mesajı veren ve mesajı alan taraf olmalıdır. Bir taraf mesajı iletir ve karşı taraf anladığı ölçüde cevap verir, bu şekilde iletişim döngüsü devam eder. Dikkat edilmesi gereken  “anlaşılması istenen mesaj” ın iletilebilmesidir. Yöneticilere düşen görevlerden en önemlisi,  etkin iletişimin organizasyonda güçlendirilmesini sağlamaktır. Konuşurken ve dinlerken göz teması kurun, Karşınızdakinin söylediklerini dinleyin,  Kişiler hakkındaki önyargılarınızı yıkın,   Kişilerin beden dillerini gözlemleyin. Net ve açık bir iletişim sağlamanın 3 temel yolu; Konu hakkında düşünceleriniz net olsun, Anlatmak istediğinizi kısaca anlatın, Mesajınızın doğru şekilde iletildiğinden ve anlaşıldığından emin olun.   Etkin iletişim, ne demek istiyorsanız onu söylemek […]

Bildiğiniz dillere beden dilini de ekleyin.

Beden dili, farkında olmadan yaptığımız hareketlerdir. Beden dili ile kurduğumuz iletişimi güçlendirdiğimiz gibi zarar da verebiliriz. Beden dili insanların gerçek duygularını ortaya çıkarır. İnandırıcı olmak için, söyledikleriniz ile beden dilinizin birbirini tutması gereklidir. Unutmayın ! Heyecanlı ya da gerginseniz, yavaş ve derin nefes alarak kendinizi rahatlatın. Herkesin kendine göre kişisel alanı vardır. Bu alanlara saygı duyun. Görüşmede ilk 5 saniye, sonraki 5 dakikadan daha önemlidir. Bu kısa sürede insanlar üzerinde olumlu etki bırakın. Mutlaka kıyafetlerinize özen gösterin ve evden çıkmadan önce ayna önünde prova yapın. En önemlisi KENDİNİZE GÜVENİN …

Yönetici misiniz?

Yönetici misiniz? Öyleyse Kim Olduğunuzu ve Öneminizi Bilin! Yöneticilik faaliyetini kendilerine meslek olarak seçenler veya bu yolda mücadele edenler! Profesyonel yöneticiler veya profesyonel olmak isteyenler! Yönetici, başkaları vasıtasıyla iş gören kişidir. Yaptığınız iş karşılığında maaş alsanız bile, verdiğiniz kararların sadece sizi değil, diğer tüm çalışanları ve en başta da yöneticilik yaptığınız örgütün sahiplerini ilgilendirdiğini bilin. Siz önemlisiniz. Siz, yönettiğiniz alanın beynisiniz. Onun bütün unsurları size bağlıdır. Sizde meydana gelebilecek bir arıza, sistemi felce uğratabilir. Bu nedenle, kim olduğunuzu ve öneminizi unutmadan görevinizi yerine getirmelisiniz. Yıl 1946… Savaşın harap ettiği Tokyo’da yanmış bir mağazanın üçüncü katı. Bir grup insan, daha sonraları […]

Günümüzde Kalite Anlayışı ve Müşteri

Müşteri Kalite Anlayışı Geleneksel anlamda yaklaşıldığında kalite kavramı standartlara uyum ya da fonksiyonlara uygunluk olarak ele alınmaktadır. Ancak günümüzde kalite kavramı bu tanımlara sığmayacak derecede yeni boyutlar kazanmıştır. Günümüzde, Kalite kavramı, günlük konuşmalardaki dağınıklığından kurtarılmış, dar tanımlama kalıplarından çıkartılmış ve esnek ve dinamik bir çerçeve içine yerleştirilmiştir. Bu özelliğiyle de Kalite kavramı, stratejik bir yönetim aracı durumuna gelmiştir. Müşteri merkezlilik anlayışı doğrultusunda yeniden şekillenen kalitenin günümüzde en geçerli tanımlarından iki tanesi şöyledir: > Kalite, müşterinin gerçek ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermektir. > Kalite, müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bir başka ifadeyle işletmelerin varlık nedeni, müşterilerini memnun etmektir. Bu ifadenin tersi de çok […]