Kurumsal Analiz

Kurumsal Analiz

Kurumsal Analiz-Check Up
Kurumsal analiz çalışması ile kurumun çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. Çalışma sonucunda ortaya konan rapor, kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan hususları içerir. Kurumsal Analiz ile Kuruma sunulan rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.