Kurumsal Analiz

Kurumsal Analiz

Mevcut Durum Analizi-Check Up

Tıpkı teşhisin tedaviden önce geldiği gibi, organizasyonel gelişim çalışmalarında da yapıya dokunmadan önce ciddi bir analiz süreci gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte kurumun kuruluş ve gelişim hikayesi, sektörel konumu, rekabet yapısı, vizyon ve hedefleri dikkatlice değerlendirilir. Ayrıca çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan hususların tespiti hedeflenir. Kurumun güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditleri belirlenir. Kurum kültürü, yönetim felsefesi, çalışanların algı, tutum ve beklentileri ölçülür. Kurum stratejik ve operasyonel anlamda iki ana boyutta ele alınarak, hem geleceğe ilişkin atılması gereken adımlar, hem de güncel ihtiyaçlar ortaya konmuş olur.

Çalışma sonucunda ortaya konan rapor, kurumun profesyonellik ve kurumsallık adına bulunduğu noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan tespit ve önerileri içerir. Kurumsal Analiz ile sunulan rapor bir başka yönüyle de geleceğe dönük strateji ve planlamalara ışık tutacak bir rehber niteliği taşır.