Kurumsal Danışmanlık

Kalinda Kurumsal Danışmanlık Firması
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Danışmanlar uzmanlık alanlarına göre kurumsal danışmanlık, stratejik yönetim, satış ve pazarlama, mali ve finans yönetimi, insan kaynakları gibi bir şirketin yönetim bölümleri konusunda hizmet verirler. Bir yönetim danışmanı, firma yetkilisine farklı bir bakış açısıyla durumlarının fotoğrafını çekerek önüne koyarak analizlerde bulunur. Farklı yönetici ve farklı kurum deneyimleriyle , şirket yetkilisi veya sorumlusunun o güne kadar düşünemediği farklı fikirleri düşünerek uygulamalı problemleri çözme, başarılı yönetim uygulamalarını sağlar. Birçok konuda akademik bilginin yanında, deneyimlediği bilgilerle çözüm odaklı konulara yaklaşır. Şirket yöneticilerinin de bir süre sonra daha analitik düşünmelerini sağlayarak kendi hedeflerine kendi çözümleriyle nasıl daha kolay ve etkin ulaşacağını öğretir. Yönetimsel olarak danışmanın en önemsediği ve işin başlangıcı olan konu sistem analizidir. Üzerinde çalışılma yapılacak konunun özelliğine göre bir takım teknikleri kullanarak kurumsal analiz raporları oluşturur. Örneğin İk danışmanı tarafından kullanılan; mülakat teknikleri, personel anketleri, 360 derece analizi teknikleri gibi…Bu analiz bir karne gibi mevcut durumu göstermektedir ve çözümler de bu sayede rahatlıkla belirlenir. Süreç iyileştirme konusunda, analiz raporları ile baz alınarak yönetim süreci planlaması yapılır.

Yönetim danışmanları aşağıdaki görevleri gerçekleştirmektedir:

Yöneticiler veya denetçilerle görüşmeler yoluyla (her birey tarafından üstlenilen ve belirli görevleri adına) organizasyon içinde her alanda ilgili oldukları fonksiyonuyla bilgi toplamak
Her bir bölümde yapılan görevlerin türlerini değerlendirmek, belli bir sürede görevini üstlenen bir birey için yöntem ya da sistemdeki herhangi bir sorunu tamamlamak
Ek bilgi almak için iç eğitim kılavuzları, dosya ve iş tanımlarını hazırlamak
İstatistiksel kayıtların, raporlar ve organizasyon şemaları olarak çalışma verileri hazırlamak
Bir hedefin fayda ve maliyetleri alarak, o hedef yolundaki sorun alanlarını belirlemek ve alternatifleri göz önünde bulundurarak çözüm bulmak
Ayrıntılı raporlar yazıp onların sonuçlarını ve tavsiyelerini desteklemek için istatistiksel bilgiler sunmak
Yeni sistemlerin uygulanmasına yardımcı olmak