Liderliğin Yeterlilik Aracı: Duygusal Zeka

Her duygusal yeterlilik diğerleriyle etkileşim içindedir; bu en çok liderlikte geçerlidir. Lider görevini yaparken geniş bir kişisel beceri yelpazesinden yararlanır. Çok çeşitli işler üzerinde yaptığımız analizler , genelde yıldızlara özgü performansın içerdiği öğelerin yaklaşık üçte ikisini duygusal yeterliliğin oluşturduğunu bulgulamıştır.

“En iyi liderler güzel ifadeler kullanmak ve kuruluşlarıyla ilgili gündemlerini somut olarak, insanlara hitap edecek ve hatırda kalacak biçimde dile getirmek konusunda neredeyse sihirli bir yeteneğe sahiptir.”   Robert E. Kaplan

En etkili üst düzey yöneticiler için üç ana yeterlilik vardır : İlk ikisi duygusal zeka başlığının kapsamına girer ; birincisi başarma, özgüven ve bağlılık gibi kişisel yeterlilikleri içerirken, ikincisi etkileme, politik bilinç ve empati gibi sosyal yeterliliklerden oluşur. Bu geniş yetenek yelpazesi, üstün performans gösteren liderlerin tipik özellikleridir. Liderlerin üçüncü yeterlilik konusu bilişseldir: Stratejik biçimde düşünür, bilgiyi geniş bir tarama yaparak ararlar ve güçlü bir kavramsal düşünme tarzları vardır.