Performans görüşmesi yanlış yapılırsa?

Kurumlarda, yanlış yöntemlerle ve ustalıkla yapılmayan performans görüşmeleri ve yanlış performans sistemi, tüm kurumu aşırı stres noktasına getirir. Hatalı yöntemlerle yapılan performans görüşmeleri ilk olarak çalışanın gözündeki kurum ve yönetici değerini ve anlamını kaybeder. Çalışanın katkısı sağlanamazsa oluşan tek taraflı iletişim çalışan için sıkıntı yaratır. Sadece olumsuz geri bildirim verilirse çalışanın cesaretini kıran de motive edici bir görüşme olur. Görüşme sırasında doğru kelimeler seçilmezse çatışma ortamı oluşur. Gelecek zamanda yerine getirilemeyecek sözler verildiğinde ise çalışanın yöneticisine ve kurumuna olan güvenini zedeleyen, geri tepen bir silah haline dönüşebilir. Bütün bunlar da her performans döneminde kurumun içine büyük miktarda stres dolmasına neden olur. Ekibinizdeki arkadaşlarınız performans görüşmelerinin somut sonuçlarının yaratacağı fırsatların farkındalar mı? Yetişkinler ancak kendileri karar verdiğinde ikna olurlar. O yüzden bir yetişkine bütün bilgi ve belgeleri sunar, ardından ikna olmasını beklersiniz. Performans görüşmesinin ne olduğunu bir el kitabından ya da kısa süreli bir eğitimden hatta çoğu zaman ilk görüşmesi sırasında yöneticisinden öğrenen ( eğer tecrübesiz genç bir yöneticiyle ilk görüşmesini yapıyorsa ve buradan bir kötü tecrübe ediniyorsa, sonuçlarını tahmin edersiniz.. ) bir çalışanın performans görüşmesi dönemlerinde stresli olması çok normal olma gerek. Sonuç olarak yapılacak en doğru hamle; tüm kurum çalışanlarına performans sisteminin pratikteki tanımının, bir çalışan için neden gerekli olduğunun, yanlış bilinen doğrular ve doğru sanılan yanlışların ve performans görüşmelerinin bir çalışan ve yöneticinin kariyeri boyunca karşılarına çıkan en büyük fırsatlar olabileceğinin, eğitim ve bilgi notları gibi yöntemlerle düzenli olarak anlatmak olacaktır. Performans formlarının ve sisteminin oluşturulmasında çalışanlara da söz hakkı vermek de mutlaka üzerinde düşünülmesi gereken bir uygulama olmalıdır. Bu sayede kurum içindeki stres seviyesinin de optimuma çekileceği net bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.