Reorganizasyon

reorganizasyon, yeniden yapılanma

Reorganizasyon - Yeniden Yapılanma
Dünyanın önde gelen kuruluşlarına bakıldığında sürekli iyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin her zaman devam ettiği görülür. Tüm sistemleri olumsuz etkileyen entropi etkisi kaçınılmaz bir süreçtir. Bu etkiden kurtulmanın yegane yolu üretilen hizmetlerde ve bu hizmetleri gerçekleştiren süreç ve sistemlerde sürekli bir yenilenme arayışıdır. Stratejik bir analiz ile birlikte kurumların mevcut durumunu ve ne olmak istediğini ortaya koyması ve buna uygun olarak yeniden yapılanmaya gitmesi gerekir.