Süreç İyileştirme

Süreç iyileştirme
süreç iyileştirme

Süreç İyileştirme
Kurumda yürütülen tüm faaliyet ve hizmet alanlarındaki iş akışlarında süreç analizleri yapılarak, süreçlerdeki hataların ortaya konması ve kaldırılması, süreç performans kriterlerinin tespit edilmesi, işlerin aynı standart ve düzende yürütülecek şekilde tanımlanması, birimler arası ilişkilerin tanımlı hale getirilmesi ve düzenlenmesi, kullanılan form ve doküman standartlarının oluşturulması süreçlerin tanımlı hale getirilmesi, görev ayrımlarının yapılması, çalışanların amaca uygun şekilde istihdamı, verimlilik ve etkinlik odaklı her türlü süreç iyileştirme faaliyetleri bu hizmetin temel hedefi olmaktadır.